Export Development Project

Ordering information

Content not ready. Please contact us through inquiry form. Online Drugstore,cialis one day shipping,Free shipping,buy provigil online,Discount 10%

PM SCREEN GROUP is a company providing innovative multimedia solutions‭.‭ ‬As most of our production is exporter,‭ ‬we would appreciate an opportunity to present our products on exhibitions in Europe,‭ ‬America and Middle East.‭ ‬In fact,‭ ‬participation in‭ ‬exhibitions is expected to help the company to become more recognizable,‭ ‬competitive and‭ ‬strengthen‭ ‬its brand.‭ ‬As a result improve article,‭ ‬the company would be able to achieve its main goal of increasing the export of production by attracting more foreign customers and business partners.‭

This project is also expected to contribute to the increase of export in Lithuania in 2017-2018 as a part of‭ ‬2014-2020‭ ‬guidelines.‭


The project is lead as a part of‭ ‬2014-2020‭ ‬European regional development fund program‭ ‬for small and medium business competitiveness‭ ‬encouragement by using‭ ‬the tool‭ ‬No‭ ‬03.2.1-LVPA-K-801‭ ‬„Naujos galimybės LT‭”‬ („New opportunities‭ LT”‬). The required sum for the project launch is up to 39 586 EUR.


PM SCREEN GROUP, UAB teikia inovatyvių multimedijų sprendimų paslaugas. Didžiąją dalį savo paslaugų eksportuojama į užsienį, tačiau, norint padidinti potencialias įmonės augimo galimybes, priimtas sprendimas plačiau pristatyti įmonės paslaugas užsienio rinkoms ir dalyvauti tarptautinėse parodose Europoje, Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose. Parodų metu bus didinamas įmonės žinomumas, konkurencingumas, stiprinamas įmonės įvaizdis ir prekinis ženklas, ieškoma naujų klientų ir verslo partnerių. Taigi tokiu būdu bus pasiektas pagrindinis tikslas – išplėsti įmonės eksporto apimtis.

Šiuo projektu taip pat bus prisidėta prie Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020m. gairių tikslų įgyvendinimo.


Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT” („New oppurtunities LT”). Projekto įgyvendinimui skiriama iki 39 586 EUR projektui skirtų finansavimo lėšų.

Online Pharmacy, best price cialis 20mg, Free shipping, order cheap levitra, Discount 10%

Ask more about product

We will answer your question in 24 hours.